Værktøjskassen


>>Leans historie

Kanomodellen

Det hele starter altså hos kunden med en analyse af behovene. En forståelse af kundens behov er selve grundstenen i Lean. Og Womach og Jones har påpeget (i bogen Lean Solutions), at det at rette fokus mod kundens behov i sig selv er medvirkende til at reducere ressourcerne (bl.a. fordi det er ”spild” at tilføje produkterne egenskaber, som kunden ikke har behov for). Et af de store men for vesten ikke særligt synlige skift, som Japanerne lavede, var at tænke produktionslinien helt ud til kunden. Kunden inkluderes så at sige i produktionslinien. Denne tænkning illustreres godt af den model professor Noriaki Kano udarbejde i 70'erne, den såkaldte Kano-model.

Kano-modellen er et godt værktøj til forståelse af ”kundeværdi”. Men selve "kundeværdierne" findes først, når man går i dialog med kunden. Og i mange tilfælde er det først, når man helt konkret sætter sig i kundens sted, at man til fulde forstår, hvad kundens problemer og behov er.

Men Lean er ikke kun masseproduktion. Det er nærmere en produktionsfilosofi. Og grundtanken i denne filosofi er at søge at indrette hele produktionsapparatet på at producere ”værdi for kunden” med mindst muligt spild. Og ”spild” vil i denne sammenhæng sige alle de aktiviteter, som ikke direkte er medvirkende til at skabe værdi for kunden.

Værdistrømsanalyse

Næste skridt er en ”værdistrømsanalyse”, hvor et produkts eller en såkaldt produktfamilies vej gennem produktionen kortlægges. Værdistrømsanalysen gør det synligt, hvilke processer, der tilfører ”kundeværdi” og hvilke, der ikke gør det (spild).

Efter værdistrømsanalysen kan arbejdet gå i gang med at fjerne spildprocesser, bl.a. ved at skabe såkaldt ”flow” og ”træk”, hvorved flaskehalse og mellemlagre elimineres eller reduceres.

Endelig er der det gode begreb Kaizen, som på dansk kan oversættes til ”løbende forbedringer”. Med andre ord: Det holder aldrig op – indførelsen af Lean er ikke en enkeltstående implementering – det er en kontinuerlig proces.

Womack: Lean tools are easy and fun. Lean management is hard, but we have to learn.

5 S

 

  Engelsk Dansk  
  Sort Sorter  
  Set in order / straighten Sæt i orden  
  Shine / sweep Systematisk rengøring  
  Standardize Standardiser  
  Sustain Selvdesciplin  

 

 

 

 

Flow

Træk (pull)

Spild (Muda)

Løbende forbedringer (Kaizen)

Kanban

Smed

OEE

80/20